Biuro ds.Współpracy Międzynarodowej

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 221, 10-719 Olsztyn

tel.  89 523 3926, 89 523 3521, 89 523 3467,  89 523 3415, fax 89 524 0494;

http://bwm.uwm.edu.pl

e-mail: bwm@uwm.edu.pl

 

Kierownik: 

mgr inż. Agnieszka Matejko

tel. +48 89 523 35 21 

agnieszka.matejko@uwm.edu.pl

 

Specjalista:
mgr inż. Agnieszka Murzec-Wojnar
tel. +48 89 523 34 67 
 
Specjalista:
dr Sylwia Zakrzewska
tel. +48 89 523 39 26
 
Specjalista:
mgr Joanna Chaberek
tel. +48 89 523 34 15
 
Specjalista:
mgr Mateusz Pikuliński
tel. +48 89 523 34 15
 
Referent:
dr Katarzyna Hebda
tel. +48 89 523 39 26
 
Referent:
mgr Magdalena Burczyńska
tel. +48 89 523 39 26
 
Referent:
mgr Elżbieta Graban
tel. +48 89 523 39 26
 
Referent:
mgr Urszula Szmigiel
tel. +48 89 523 34 15
 
Konsultant ds. Programów Badawczych UE:
mgr Monika Gadzińska
tel. +48 89 523 34 67 

 

Do zadań Biura ds. Współpracy Międzynarodowej należy:

1.   Do zakresu działania Biura należy w szczególności:
     1)   administracyjna obsługa i ewidencja:
          a) międzynarodowych umów bilateralnych,
          b) gości zagranicznych Uniwersytetu,
          c) studentów obcokrajowców,
          d) wyjazdów zagranicznych realizowanych przez pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu,
          e) Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej,
          f)  projektów realizowanych na Uniwersytecie w ramach programów Unii Europejskiej,
          g) wniosków o nostryfikację dyplomów uzyskanych za granicą,
          h) innych projektów realizowanych na Uniwersytecie we współpracy międzynarodowej
          i)   międzynarodowych sieci uniwersyteckich,
      2) współpraca z agencjami finansującymi wymianę międzynarodową,
      3) działalność w ramach Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych Unii Europejskiej,
      4) działalność  Regionalnego Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS,
      5) promocja Uniwersytetu za granicą, w tym nadzór merytoryczny nad angielską wersją strony
          internetowej Uniwersytetu.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Wytworzył:
mgr inż. Agnieszka Matejko
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.06.2007
Data publikacji:
19.09.2007 07:43
Data aktualizacji:
13.09.2021 09:41
Liczba wyświetleń:
95879
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument