Dział Informatyzacji Administracji

Strona została usunięta dnia: 10 luty, 2009 - 11:13

 

 

Na podstawie UCHWAŁy Nr 52 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zaopiniowania zmian w strukturze organizacyjnej Regionalnego Centrum Informatycznego oraz Zarządzenie Nr 40/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmian struktury organizacyjnej, zakresu działania i regulaminu Regionalnego Centrum Informatycznego

Dział Informatyzacji Administracji

wchodzi w struktury organizacyjne RCI

 

 

 

Dział Informatyzacji Administracji

ul. Jana Licznerskiego 4D, p. 14, 10-721 Olsztyn

tel. +4889 523-47-69; fax 535-27-62;

e-mail: ci@uwm.edu.pl www: http://www.uwm.edu.pl/ci/

kod ewidencji korespondencji: 90-4100; kod finansowy: 9010

 

Kierownik

mgr Tomasz Wilczyński

607 234 041, tel. +4889 523-45-35

 

Specjaliści

mgr inż. Jacek Brzozowski 605 342 469, tel. +4889 523-45-90

mgr Katarzyna Gargas 691 767 651, tel. +4889 523-44-54

 

Starsi informatycy

lic. Paweł Morawski tel. +4889 523-44-70

lic. Szymon Walkowski tel. +4889 524-65-65, 523-48-45

 

Informatyk

Alan Olesiński tel. +4889 524-51-23, 661-620-052

Michał Kryczka tel. +4889 524-65-65, 691-760-044

Michał Pilarski tel.+ 4889 524-65-65, 667-888-161

 

 

Starszy referent

ds. oprogramowania i zakupu sprzętu

lic. Ewa Pasemko 605 342 084, tel. +4889 523-45-45

 

Starszy referent

Anna Stachurska tel. +4889 523-47-69

 

Stanowisko

 

ds. personalizacji kart elektronicznych

mgr Leszek Ołdakowski 691 522 524, tel. +4889 523-41-00

 

 

Do zakresu działania Działu Informatyzacji Administracji należy:

1) prowadzenie polityki informatycznej Uniwersytetu,

 

2) tworzenie, wdrażanie i nadzór nad eksploatacją ogólnouczelnianych systemów informatycznych wspierających zarządzanie Uniwersytetem w sieci komputerowej administracji, w tym:

 

a) zapewnienie bezawaryjnej i bezpiecznej pracy eksploatowanych centralnych systemów i stacji roboczych,

 

b) konserwacja i modernizacja oprogramowania aplikacyjnego,

 

c) nadzór nad bezpieczeństwem baz danych,

 

d) prowadzenie serwisu sprzętu i oprogramowania,

 

e) prowadzenie szkoleń przy wdrażaniu nowych aplikacji,

 

3) nadzorowanie zamówień i zakupów oprogramowania, sprzętu komputerowego w celu jego ujednolicenia i kompatybilności w skali Uniwersytetu,

 

4) przygotowywanie wniosków w sprawie pozyskania środków na ogólnouczelniane potrzeby w zakresie komputeryzacji i informatyzacji,

 

5) wytwarzanie spersonalizowanych kart elektronicznych,

 

6) nadzór merytoryczny nad systemem personalizacji w Uniwersytecie,

 

7) wdrażanie infrastruktury klucza publicznego (PKI) w administracji Uniwersytetu,

 

8) kontrola legalności programów użytkowanych przez pracowników Uniwersytetu,

 

9) nadzór nad wyposażeniem jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w środki i dostęp do systemu personalizacji.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Informatyzacji Administracji
Wytworzył:
mgr Tomasz Wilczyński
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
11.07.2007
Data publikacji:
19.09.2007 08:13
Data aktualizacji:
10.02.2009 11:13
Liczba wyświetleń:
10377
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument