Stanowisko Senatu z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie: udziału uczelni w przygotowaniu i realizacji programu wychowania młodzieży szkolnej.

 

Stanowisko Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 listopada 2006 roku

 

w sprawie: udziału uczelni w przygotowaniu i realizacji programu wychowania młodzieży szkolnej.

 

W trosce o wychowanie polskiej młodzieży Senat popiera działania władz uczelni zmierzające do przeprowadzenia debaty publicznej na temat zagrożeń występujących w procesie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży szkolnej - z udziałem badaczy zjawisk społecznych i edukacji środowiska akademickiego oraz przedstawicieli instytucji państwowych i społecznych.

 

Senat popiera starania władz państwowych o zachowanie pełnego bezpieczeństwa uczniów w placówkach oświatowych. Wyraża pogląd, że obok programu rządowego należy wykorzystać oddolne inicjatywy społeczne do konstruowania pozytywnego programu wychowawczego oraz inicjatywy środowiska oświatowego w sprawie uruchomienia programu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w obiektach Uniwersytetu. Działania te obejmowałyby zajęcia sportowe, artystyczne, z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych i multimedialnych a także stymulujące zachowania prospołeczne oraz kształcenie uczniów zdolnych w różnych obszarach wiedzy.

 

W programach dydaktycznych, zwłaszcza w ramach kształcenia z zakresu metodyki nauczania i wychowania oraz w organizacji praktyk pedagogicznych, uruchomiony zostanie od semestru letniego roku akademickiego 2006/2007 dodatkowy moduł studiów z problematyki wczesnej diagnozy zagrożeń wychowawczych oraz profilaktyki i terapii pedagogicznej.

 

Senat uznaje, że niniejsze Stanowisko należy przekazać Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministrowi Edukacji Narodowej, Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty, władzom państwowym i samorządowym oraz instytucjom społecznym.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.11.2007
Data publikacji:
21.09.2007 13:05
Data aktualizacji:
30.03.2011 06:21
Liczba wyświetleń:
5322
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument