Wnioski Senatu z posiedzenia z dnia 27 października 2006 r. w sprawie działalności naukowo-badawczej i wdrożeniowej UWM

 

Wnioski

w sprawie działalności naukowo-badawczej i wdrożeniowej UWM

posiedzenie Senatu Akademickiego - 27 października 2006 r.

 

1. Aktywizacja pracowników na rzecz pozyskiwania funduszy na badania poprzez:

- upowszechnianie informacji dotyczących nowych możliwości finansowania badań;

- uzależnienie awansów i wynagradzania pracowników od stopnia aktywności w tym zakresie;

- zobowiązanie doktorantów i ich opiekunów do aplikacji o granty.

2. Ciągłe doskonalenie uczelnianego programu badawczego z uwzględnieniem potrzeb gospodarki i społeczeństwa.

3. Powołanie funkcjonalnych, interdyscyplinarnych centrów badawczych skupiających zespoły zajmujące się zbliżoną problematyką.

4. Wzmocnienie współpracy z gospodarką poprzez:

- zwiększenie liczby staży pracowników nauki w przedsiębiorstwach i wizyt przedsiębiorców w uczelni;

- włączenie do zespołów lub centrów badawczych przedstawicieli zainteresowanych podmiotów gospodarczych;

- ciągłą aktualizację i upowszechnianie oferty wdrożeniowej oraz usług eksperckich.

5. Zwiększenie liczby młodych pracowników nauki odbywających staże zagraniczne, w tym także finansowane przez UWM.

6. Motywowanie pracowników naukowych do publikowania wyników badań w czasopismach o najwyższej punktacji. Ocena stanu aktualnego w tym zakresie i uwzględnienie jej wyników w awansach i wynagrodzeniu pracowników.

7. Ocena merytoryczna wydawnictw UWM i opracowanie strategii w tym zakresie.

8. Wykorzystanie funduszy UE przede wszystkim na poprawę infrastruktury badawczej. Przygotowanie programu tworzenia nowych laboratoriów niezbędnych do rozwoju nowych specjalności naukowych i dydaktycznych.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.11.2007
Data publikacji:
21.09.2007 13:08
Data aktualizacji:
25.09.2007 07:24
Liczba wyświetleń:
4748
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument