S T A N O W I S K O Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

S T A N O W I S K O

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 26 marca 2010 roku

 

w sprawie działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Senat akceptuje kierunki działań przedstawione przez Prorektora do spraw nauki i współpracy z gospodarką polegające na:

  1. Podejmowaniu przez pracowników naukowo-dydaktycznych działań w celu pozyskiwania środków na badania naukowe spoza budżetu Uczelni.
  2. Zobowiązaniu doktorantów oraz ich promotorów do obowiązkowego aplikowania o granty.
  3. Przyjęciu zasady finansowania wkładu własnego w projektach badawczych ze środków pochodzących z funduszy wydziałowych (np. badań statutowych).
  4. Włączaniu tematyki badań własnych jako zadań do badań statutowych i projektów badawczych.
  5. Motywowaniu pracowników naukowych do publikowania wyników badań w czasopismach o najwyższej punktacji.
  6. Wprowadzeniu kryteriów awansu naukowego na stopień doktora habilitowanego i profesora tytularnego z uwzględnieniem specyfiki reprezentowanych dziedzin naukowych.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
25.03.2010
Data publikacji:
30.03.2010 09:55
Data aktualizacji:
30.03.2010 09:55
Liczba wyświetleń:
4332
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument