UCHWAŁA Nr 208 z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Wydziału Nauk Medycznych

Strona została usunięta dnia: 14 wrzesień, 2007 - 09:55

 

 

UCHWAŁA Nr 208

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 lipca 2007 r.

w sprawie utworzenia Wydziału Nauk Medycznych

§ 1

Działając na podstawie art. 84 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i § 35 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dniem 1 października 2007r. tworzy się podstawową jednostkę organizacyjną Wydział Nauk Medycznych.

§ 2

Strukturę organizacyjną Wydziału Nauk Medycznych tworzyć będą:

  1. Katedra Pielęgniarstwa,
  2. Katedra Podstawowych Nauk Medycznych.

§ 3

Na Wydziale Nauk Medycznych prowadzone będą kierunki studiów:

  1. kierunek lekarski,
  2. pielęgniarstwo.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. Kształcenia, Prorektorowi ds. Kadr oraz Kanclerzowi, każdemu w zakresie kompetencji.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
16.07.2007
Data publikacji:
14.09.2007 09:55
Data aktualizacji:
14.09.2007 09:55
Liczba wyświetleń:
2910
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument