UCHWAŁA Nr 209 z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia na Wydziale Biologii zmian w strukturze organizacyjnej oraz w zakr

Strona została usunięta dnia: 14 wrzesień, 2007 - 09:59

 

 

UCHWAŁA Nr 209

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 lipca 2007 r.

w sprawie wprowadzenia na Wydziale Biologii zmian w strukturze organizacyjnej oraz w zakresie organizacji kształcenia.


§ 1

Działając na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 6. ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i § 35 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala się, co następuje:

1. Kierunek „Pielęgniarstwo” dotychczas prowadzony na Wydziale Biologii z dniem 1 października 2007r. będzie prowadzony na Wydziale Nauk Medycznych.

2. Studenci kierunku „Pielęgniarstwo” z dniem 1 października 2007r. stają się studentami Wydziału Nauk Medycznych.

3. Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów na kierunek „Pielęgniarstwo” na rok akademicki 2007/2008 z dniem 1 października 2007r. stają się studentami Wydziału Nauk Medycznych.

§ 2

Na Wydziale Biologii z dniem 1 października 2007 r. znosi się Zakład Pielęgniarstwa.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. Kształcenia, Prorektorowi ds. Kadr oraz Kanclerzowi, każdemu w zakresie kompetencji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
16.07.2007
Data publikacji:
14.09.2007 09:59
Data aktualizacji:
14.09.2007 09:59
Liczba wyświetleń:
2696
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument