Nr 632 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy wzajemnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Przedszkolem „Jaś i Małgosia” w Sząbruku

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 632

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 marca 2011 roku

 

w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy wzajemnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Przedszkolem „Jaś i Małgosia” w Sząbruku

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się, co następuje:

 

§ 1

1.      Senat pozytywnie opiniuje zawarcie Porozumienia o współpracy wzajemnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Przedszkolem „Jaś i Małgosia” w Sząbruku

2.      Celem Porozumienia, o którym mowa w pkt. 1, będzie m. in. wspieranie zdobywania doświadczenia przez studentów i absolwentów uczelni, wspieranie prowadzenia badań przez pracowników naukowych uczelni, propagowanie właściwych wzorców w zakresie wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

3.      Tekst Porozumienia, o którym mowa w pkt. 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Uchwały Nr 632

z dnia 25 marca 2011 roku

 

UMOWA

o współpracy wzajemnej

 

Zawarta między Przedszkolem „Jaś i Małgosia” prowadzonym przez spółkę „Jaś i Małgosia” sp. z o.o. , reprezentowaną przez Melanię Solanowską prezesa spółki i Elżbietę Solanowską, właścicielkę „Jaś i Małgosia” sp. z o.o., adres siedziby firmy: Unieszewo 76, 11-036 Gietrzwałd, adres przedszkola: ul. Różana 4, 11-036 Sząbruk

 a

Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie reprezentowanym przez Rektora Prof. dr hab. Józefa Górniewicza, Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Prof. dr hab. Andrzeja Olubińskiego i kierownika Katedry Wczesnej Edukacji Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Małgorzatę Suświłło prof. UWM, adres uczelni: 10-970 Olsztyn UWM w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 2

 

Przedmiotem niniejszej umowy będzie realizacja następujących celów:

w stosunku do uczestników z Uczelni:

·         wspieranie zdobywania doświadczenia przez studentów i absolwentów uczelni pedagogicznych,

·         zapewnienie warunków do odbywania praktyk pedagogicznych i wolontariatu przez studentów UWM w Olsztynie

·         wspieranie prowadzenia badań przez pracowników naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,

·         propagowanie najskuteczniejszych metod i materiałów edukacyjnych,

·         propagowanie właściwych wzorców w zakresie wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,

·         możliwość organizowania szkoleń i konferencji,

 

w stosunku do przedszkola:

·         stałe podnoszenie jakości świadczonych usług i edukacji przedszkolnej,

·         dostęp do najnowocześniejszych metod i materiałów edukacyjnych,

·         podnoszenie kwalifikacji personelu przedszkola oraz zakresu wiedzy rodziców przedszkolaków / dzieci w wieku wczesnoszkolnym,

·         wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci z terenów wiejskich.

 

Przedszkole „Jaś i Małgosia” w Sząbruku przeznaczone jest dla 50 dzieci. W budynku przedszkola znajduje się także sala szkoleniowo-komputerowa dla 10 osób ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu i sala konferencyjna na około 30 osób oraz mieszkania służbowe, w tym mieszkanie dla 2-4 praktykantów lub wolontariuszy. Przedszkole dysponuje ogrodem i placem zabaw o powierzchni ponad 4000 m2 – w przypadku imprez lub szkoleń plenerowych liczba uczestników może sięgać kilkuset osób.

 

Wszelka bieżąca współpraca będzie regulowane szczegółowymi umowami.

 

Umowa została podpisana w dniu 21.03.2011 roku i wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

Rektor UWM w Olsztynie

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Prof. dr hab. Andrzej Olubiński

 

Kierownik Katedry Wczesnej Edukacji

Prof. dr hab. Małgorzata Suświłło

 

Prezes spółki „Jaś i Małgosia” sp. z o.o

Melania Solanowska

 

Właścicielka „Jaś i Małgosia” sp. z o.o

Elżbieta Solanowska

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.03.2011
Data publikacji:
29.03.2011 11:32
Data aktualizacji:
11.08.2014 09:33
Liczba wyświetleń:
4570
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 632.pdf44.44 KB