Nr 651 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 584 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 2011

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  651

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie zmiany w Uchwale Nr 584 z dnia 28 stycznia 2011 roku  w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 2011

 

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 12 Statutu, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje zmianę treści Załącznika do w Uchwały Nr 584 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 2011.

 

§ 2

 „Parametryczne wielkości kosztów pośrednich”, o których mowa w § 1, określa załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Uchwały Nr 651

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

 

Parametryczne wielkości kosztów pośrednich

 

I)       Działalność dydaktyczna

1)     Przychody ze studiów podyplomowych

2)     oraz niestacjonarnych studiów III stopnia                                   40%

w tym:

- na pokrycie kosztów ogól uczelnianych                                     20%

- na pokrycie wydziałowych                                                      20%

 

3)     Pozostałe przychody dydaktyczne                                              15%

 

II)    Działalność naukowa i współpraca z otoczeniem

1)     Działalność statutowa wydziałów                                                30%

2)     Projekty finansowane przez NCN:

- projekty badawcze                                                                35%

- projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające

karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora                    35%

- projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające

karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora             25%

3)     Projekty finansowane przez NCBiR

- projekty celowe                                                                     35%

- projekty rozwojowe                                                                35%

4)     Projekty badawcze dla młodych naukowców                                  25%

5)     Międzynarodowe projekty badawcze współfinansowane

i niewspółfinansowane                                                               25%

6)     Projekty badawcze finansowane z ramach 7PR                            do     60%

7)     Konferencje, sympozja i inna działalność wspomagająca badania     min     9%

8)     Umowy z podmiotami gospodarczymi                                          min     10%

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.04.2011
Data publikacji:
19.04.2011 08:13
Data aktualizacji:
03.09.2014 13:03
Liczba wyświetleń:
3809
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr651.pdf40.57 KB