Nr 653 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 50% udziału prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 118 m. Olsztyn

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  653

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 50% udziału prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 118 m. Olsztyn

 

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 3a Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 50% udziału w prawie własności nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym 118 m. Olsztyn, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 34/19 o powierzchni 2755 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały).

 

§ 2

Przedmiotowa działka przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako ciąg pieszo-jezdny.

 

§ 3

Powyższy udział w nieruchomości zostanie zbyty na rzecz właściciela działki bezpośrednio przyległej o numerze 34/34.

 

§ 4

Podstawą do ustalenia ceny sprzedaży będzie wartość oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§ 5

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej Uchwale.

 

§ 6

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o której mowa w § 1 przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych Uniwersytetu.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.04.2011
Data publikacji:
19.04.2011 08:23
Data aktualizacji:
11.08.2014 09:07
Liczba wyświetleń:
3874
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwa653.pdf30.1 KB
wyrysUchw653.doc996 KB