Nr 654 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie upoważnienia Rektora do podpisania Aneksu nr UDA-RPWM.04.03-28-015/10-05 do Umowy nr UDA-RPWM.04.03-28-015/10-00 z dnia 31 maja 2010 roku

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 654

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie upoważnienia Rektora do podpisania Aneksu nr UDA-RPWM.04.03-28-015/10-05 do Umowy nr UDA-RPWM.04.03-28-015/10-00 z dnia 31 maja 2010 roku o dofinansowaniu projektu „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” Działanie 4.3. – „Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

Działając na podstawie § 14 ust.2 pkt.17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.      Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie upoważnia Rektora do podpisania Aneksu nr UDA-RPWM.04.03-28-015/10-05 do Umowy nr UDA -RPWM.04.03-28-015/10-00 z dnia 31 maja 2010 roku o dofinansowaniu projektu „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” Działanie 4.3. – „Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

2.      Wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 40 158 200,00 zł w tym:

1)     środki europejskie (EFRR) w kwocie 22 396 228,11 zł,

2)     wkład własny Beneficjenta w kwocie: 17 761 971,89 zł w tym środki Ministerstwa Zdrowia w kwocie 15 750 300,00 zł.

 

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.04.2011
Data publikacji:
19.04.2011 08:36
Data aktualizacji:
11.08.2014 09:06
Liczba wyświetleń:
3802
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwa654.pdf40.83 KB