Nr 652 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie z Partnerami Klastra „RAZEM CIEPLEJ”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  652

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie z Partnerami Klastra „RAZEM CIEPLEJ”

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie ustala się, co następuje:

 

§ 1

1.    Senat pozytywnie opiniuje zawarcie Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Partnerami Klastra „RAZEM CIEPLEJ” mającej na celu realizację wspólnie określonych działań zawartych w projekcie aplikacyjnym składanym w ramach działania I.4.3 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej „Promocja i współpraca”, komponent Współpraca, obszar „tworzenie
i rozwój klastrów

2.      Celem Porozumienia, o którym mowa w pkt. 1, będzie wspólne złożenie projektu pn. „RAZEM CIEPLEJ – Platforma Współpracy, Kooperacji  i Rozwoju Klastra Ciepłowniczego”.

3.      Koordynatorem projektu, o którym mowa w pkt. 2 jest Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie RAZEM CIEPLEJ.

4.       Tekst Porozumienia, o którym mowa w pkt. 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.04.2011
Data publikacji:
19.04.2011 08:53
Data aktualizacji:
11.08.2014 09:08
Liczba wyświetleń:
3269
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwa652.pdf156.85 KB
zalacznik652.pdf153.56 KB