Nr 640 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2011/2012

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 640

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2011/2012

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 9) Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 438 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

1.    Senat ustala limity przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2011/2012 na poszczególne kierunki/makrokierunki kształcenia, z zastrzeżeniem o którym mowa w ust.2.

2.    Na kierunki studiów: dietetyka, lekarski, pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne, limity przyjęć kandydatów na rok akademicki 2011/2012, ustala minister zdrowia w drodze rozporządzenia.

3.    Limity przyjęć kandydatów, o których mowa w ust. 1 i 2 określa załącznik do Uchwały.

 

§ 2

Senat upoważnia Rektora do zmiany limitów przyjęć kandydatów, o których mowa w § 1 ust. 1, jeżeli będzie tego wymagał istotny interes uczelni i wydziału.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.04.2011
Data publikacji:
20.04.2011 07:27
Data aktualizacji:
11.08.2014 09:26
Liczba wyświetleń:
3542
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała 640/201138.51 KB
Załącznik139 KB