Nr 641z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2011/2012

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  641

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2011/2012

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 9) Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 438 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

1.      Senat ustala limity przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2011/2012 na poszczególne dyscypliny naukowe.

2.      Limity przyjęć kandydatów, o których mowa w ust. 1 określają załączniki 1 i 2 do Uchwały.

 

§ 2

Senat upoważnia Rektora do zmiany limitów przyjęć kandydatów, o których mowa w § 1,  jeżeli będzie tego wymagał istotny interes uczelni i wydziału.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZZałącznik 1 do Uchwały Nr 641 Senatu UWM w Olsztynie

z  dnia 15 kwietnia 2011 roku

 

 

 

Limity przyjęć na I rok stacjonarnych studiów trzeciego stopnia

w roku akademickim 2011/2012

 

Lp.

DYSCYPLINA NAUKOWA

LIMIT NABORU

1

2

3

1.       

Agronomia

12

2.       

Biologia

21

3.       

Filozofia

5

4.       

Geodezja i kartografia

11

5.       

Historia

5

6.       

Inżynieria rolnicza

10

7.       

Językoznawstwo

5

8.       

Kształtowanie środowiska

12

9.       

Literaturoznawstwo

5

10.   

Pedagogika

22

11.   

Rybactwo

6

12.   

Technologia żywności i żywienia

11

13.   

Teologia

10

14.   

Weterynaria

12

15.   

Zootechnika

10

16.   

Rezerwa Rektora

15

OGÓŁEM UWM w Olsztynie

172

 

 

Załącznik 2 do Uchwały Nr 641 Senatu UWM w Olsztynie

z  dnia 15 kwietnia 2011 roku

 

Limity przyjęć na I rok niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia

w roku akademickim 2011/2012

        

Lp.

DYSCYPLINA NAUKOWA

LIMIT NABORU

1

2

3

1

Nauki o polityce

60

OGÓŁEM UWM w Olsztynie

60

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.04.2011
Data publikacji:
20.04.2011 07:32
Data aktualizacji:
11.08.2014 09:24
Liczba wyświetleń:
3392
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr 641.pdf81.24 KB