Wersje strony Nr 658 z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Umowy Konsorcjum w celu pozyskania funduszy na realizację zadania pod nazwą „Ogólnokrajowy Zintegrowany System Obserwacji Gazów Szklarniowych”

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.