Nr 684 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja obiektu na centrum dydaktyczno-naukowe w obszarze gastronomia - sztuka kulinarna i dietetyka na Wydziale Nauki o Żywności”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  684

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 maja 2011 roku

 

w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja obiektu  na centrum dydaktyczno-naukowe w obszarze gastronomia - sztuka kulinarna i dietetyka na Wydziale Nauki o Żywności”

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

  1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje, przedstawione przez Rektora zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja obiektu na centrum dydaktyczno-naukowe w obszarze gastronomia - sztuka kulinarna i dietetyka na Wydziale Nauki o Żywności”.
  2. Zadanie inwestycyjne, o którym mowa w pkt. 1, będzie realizowane w obiekcie przy ul. Słonecznej 44A (parter i pomieszczenia piwniczne).
  3. Zadanie inwestycyjne, o którym mowa w pkt. 1, zrealizowane zostanie na potrzeby prowadzenia makrokierunku gastronomia - sztuka kulinarna na Wydziale Nauki o Żywności”.
  4. Przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt. 1, realizowane będzie w dwóch etapach, I etap – przygotowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę, II etap – wykonanie robót budowlanych. Etap I zrealizowany zostanie w roku 2011, natomiast etap II w roku 2012.
  5. Szacowany koszt zadania inwestycyjnego wynosi 1 400 tys. zł.

 

§ 2

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą ze środków własnych uczelni.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.05.2011
Data publikacji:
06.06.2011 11:01
Data aktualizacji:
11.08.2014 08:17
Liczba wyświetleń:
3120
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwała Nr 684.doc28.5 KB