Nr 685 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup sprzętu aparaturowego na potrzeby realizacji badań w zakresie cieplno-wilgotnościowej ochrony budowli”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  685

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 maja 2011 roku

 

w sprawie  zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup sprzętu aparaturowego na potrzeby realizacji badań w zakresie cieplno-wilgotnościowej ochrony budowli”

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

  1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje, przedstawione przez Rektora zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup sprzętu aparaturowego na potrzeby realizacji badań w zakresie cieplno-wilgotnościowej ochrony budowli” do realizacji w latach 2011 - 2013.
  2. Szacowany koszt zadania wynosi 4 mln zł.

 

§ 2

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zakresu Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorczość, Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz środków własnych uczelni.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.05.2011
Data publikacji:
06.06.2011 11:07
Data aktualizacji:
11.08.2014 08:16
Liczba wyświetleń:
2966
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwa685budownictwoochronabudowli.doc27.5 KB