Nr 686 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej dla potrzeb realizacji analiz strukturalnych i projektowania materiałów budowlanych”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  686

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 maja 2011 roku

 

w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej dla potrzeb realizacji analiz strukturalnych  i projektowania materiałów budowlanych”

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

§ 1

1.      Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje, przedstawione przez Rektora zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej dla potrzeb realizacji analiz strukturalnych i projektowania materiałów budowlanych” do realizacji w latach 2011 - 2013.

2.      Szacowany koszt zadania wynosi 4 mln zł.

§ 2

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zakresu Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorczość, Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz środków własnych uczelni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.05.2011
Data publikacji:
06.06.2011 11:22
Data aktualizacji:
11.08.2014 08:15
Liczba wyświetleń:
2898
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwa686budownictwoprojektowaniemateriabudowlanych.doc26.5 KB