Wersje strony Nr 686 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej dla potrzeb realizacji analiz strukturalnych i projektowania materiałów budowlanych”

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.