Nr 687 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Laboratorium Innowacyjnych Metod Badawczych i Technologii Budownictwa”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  687

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 maja 2011 roku

 

w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Laboratorium Innowacyjnych Metod Badawczych i Technologii Budownictwa”

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

§ 1

  1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje, przedstawione przez Rektora zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Laboratorium Innowacyjnych Metod Badawczych i Technologii Budownictwa” do realizacji w latach 2011 - 2013.
  2. Szacowany koszt zadania wynosi  2,7 mln  zł.

§ 2

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zakresu Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorczość, Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz środków własnych uczelni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.05.2011
Data publikacji:
06.06.2011 11:36
Data aktualizacji:
11.08.2014 08:14
Liczba wyświetleń:
3163
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument