Nr 688 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Reszel

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  688

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 maja 2011 roku

 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Reszel

 § 1

Na podstawie § 14 ust.2 pkt.3a Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę w sprawie użyczenia na okres 10 lat przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie części działek nr 295/20 oraz 293 położonych w obrębie ewidencyjnym Leginy gm. Reszel, na rzecz Gminy Reszel (wyrysy z mapy ewidencyjnej w załączeniu).

 § 2

Użyczenia przedmiotowych terenów o powierzchni około 2,4 ha dokonuje się w celu realizacji celu publicznego polegającego na urządzeniu placu zabaw oraz boiska sportowego.

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury użyczenia, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.05.2011
Data publikacji:
07.06.2011 05:18
Data aktualizacji:
11.08.2014 08:13
Liczba wyświetleń:
2878
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UCHWaleginy683.doc23 KB