Nr 689 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Braniewie przy ul. Botanicznej

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  689

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 maja 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Braniewie przy ul. Botanicznej

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt.3a  Statutu Uniwersytetu, Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Braniewie przy ul. Botanicznej 11, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10/16 (obręb 8 m. Braniewo) o powierzchni 0,1386 ha, zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 795 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały).

§ 2

Wartość rynkowa prawa własności w/w nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 2 109 000,00 zł.

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.05.2011
Data publikacji:
07.06.2011 05:28
Data aktualizacji:
11.08.2014 08:12
Liczba wyświetleń:
3138
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwa689sprzedbraniewo.doc23.5 KB