Nr 691 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr  691

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 maja 2011 roku

 

w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych

 

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 11 oraz § 37 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Senat pozytywnie opiniuje wniosek Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych w sprawie utworzenia Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

 

§ 2

Wniosek Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą od 1 czerwca 2011 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.05.2011
Data publikacji:
07.06.2011 05:39
Data aktualizacji:
11.08.2014 08:11
Liczba wyświetleń:
3037
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwa691organizacyjneWydzialNaukEkono.doc35 KB