Nr 692 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zmian w składzie Rady Patronackiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA  Nr  692

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 maja 2011 roku

 

w sprawie zmian w składzie Rady Patronackiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.      Senat akceptuje włączenie do składu Rady Patronackiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2008-2012 Krzysztofa SKOWROŃSKIEGO (Prezesa TEWES-KLIMA Sp. J.),

2.      Skład Rady Patronackiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Uchwały Nr 692

z dnia 27 maja 2011roku

 

Skład Rady Patronackiej

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

na kadencję 2008-2012

 

1.      Tomasz ANDRUKIEWICZ (Prezydent Miasta Ełk)

2.      Bożena CEBULSKA (Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie)

3.      Adam CZMUDA (Firma „Czmuda” S. A.)

4.      Olgierd DĄBROWSKI (Burmistrz Miasta Ostróda)

5.      Georg DIETRICH (Fundacja Marii i Georga Dietrich, Offenburg, Niemcy)

6.      Danuta GÓRSKA (Burmistrz Szczytna)

7.      Piotr GRZYMOWICZ (Prezydent Miasta Olsztyn)

8.      Katarzyna JABŁONOWSKA (Dyrektor Banku PEKAO S.A., Warmińsko-Mazurskie Centrum Korporacyjne)

9.      Henryk KAMIŃSKI (Prezes Olsztyńskiego Klubu Biznesu)

10.  Janusz KOTOWSKI (Prezydent Miasta Ostrołęka)

11.  prof. zw. dr hab. Tadeusz KRZYMOWSKI (dr. h. c., czł. rzecz. PAN)

12.  prof. dr hab. Jan KUCHARSKI (Przewodniczący Kapituły Medalu Benemerenti Universitati Nostrae)

13.  dr inż. Kazimierz KUJAWA (Wiceprezes Zarządu „TYMBARK” S. A. Oddział w Olsztynku)

14.  Piotr KULIKOWSKI (Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Olsztyńskich Zakładów Drobiarskich INDYKPOL S. A.)

15.  Wiesław ŁUBIŃSKI (Kanclerz Olsztyńskiej Loży BCC)

16.  Teodozy Jerzy MARCINKIEWICZ (Wójt Gminy Stawiguda)

17.  Jacek PROTAS (Marszalek Województwa Warmińsko-Mazurskiego)

18.  Janusz SKOWROŃSKI (Prezes Zarządu TEWES-BIS Sp. z o.o.)

19.  Krzysztof SKOWROŃSKI (Prezes TEWES-KLIMA Sp. J.)

20.  Zdzisław SZCZEPKOWSKI (Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie)

21.  Marian PODZIEWSKI (Wojewoda Warmińsko-Mazurski)

22.  prof. dr hab. Bogusław ZDANOWSKI (Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego)

23.  ksiądz Arcybiskup dr Wojciech ZIEMBA (Metropolita Warmiński)

24.  prof. dr hab. Adam ZIĘCIK (Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie)

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.05.2011
Data publikacji:
07.06.2011 05:46
Data aktualizacji:
11.08.2014 08:10
Liczba wyświetleń:
3772
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwa692uzupeSklRaPatronTewes-Klima.doc41.5 KB