Nr 721 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 118 miasta Olsztyn

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 721

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 czerwca 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 118 miasta Olsztyn

 

§ 1

Na podstawie § 14 ust.2 pkt.3a Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 118 m. Olsztyn oznaczonej w ewidencji jako działka nr 38/7 o powierzchni 0,2657 ha. Przedmiotowa działka przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 1KP – parking na samochody osobowe z możliwością realizacji obiektu wielopoziomowego (wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały).

 

§ 2

Wartość rynkowa prawa własności w/w nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 459 000 zł (z VAT 564 570 zł).

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o której mowa w §1 przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych Uniwersytetu.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.06.2011
Data publikacji:
22.06.2011 07:19
Data aktualizacji:
08.08.2014 11:13
Liczba wyświetleń:
3621
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw721.doc32 KB