Nr 716 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu dotyczącego zasad ochrony i komercjalizacji dóbr niematerialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 716

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 czerwca 2011 roku

 

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu dotyczącego zasad ochrony i komercjalizacji dóbr niematerialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Uchwala się „Regulamin dotyczący zasad ochrony i komercjalizacji dóbr niematerialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”, zwany dalej Regulaminem, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

§ 3

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.06.2011
Data publikacji:
22.06.2011 07:51
Data aktualizacji:
08.08.2014 11:17
Liczba wyświetleń:
4148
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw7162011.doc31 KB
Regulamin100 KB