Nr 697 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie upoważnienia Rektora do udzielenia gwarancji kredytowych Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu z Przychodnią SP ZOZ UWM w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 697

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 czerwca 2011 roku

 

w sprawie upoważnienia Rektora do udzielenia gwarancji kredytowych Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu z Przychodnią SP ZOZ UWM w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie upoważnia Rektora do udzielenia gwarancji kredytowej, w formie poręczenia, na zaciągnięcie przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny z Przychodnią SP ZOZ UWM w Olsztynie kredytu na realizację zadań do wysokości 500 000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych).

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.06.2011
Data publikacji:
22.06.2011 08:23
Data aktualizacji:
08.08.2014 11:54
Liczba wyświetleń:
3037
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw6972011.doc29.5 KB