Nr 698 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian Parametrycznych wielkości kosztów pośrednich stanowiących załącznik do Uchwały Nr 584 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 698

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 czerwca 2011 roku

 

w sprawie zaopiniowania zmian Parametrycznych wielkości kosztów pośrednich stanowiących załącznik do Uchwały Nr 584 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 2011

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 12 Statutu stanowi się co następuje:

 

§ 1

1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje zmiany Parametrycznych wielkości kosztów pośrednich stanowiących Załącznik do w Uchwały Nr 584 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 2011.

2.    Parametryczne wielkości kosztów pośrednich w brzmieniu ustalonym niniejszą uchwałą określa Załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Uchwały Nr 698

z dnia 17 czerwca 2011 roku

 

Parametryczne wielkości kosztów pośrednich

 

I Działalność dydaktyczna

1)    Przychody ze studiów podyplomowych

oraz niestacjonarnych studiów III stopnia w tym: 40%

a) na pokrycie kosztów ogól uczelnianych: 20%

b) na pokrycie wydziałowych: 20%

2)    Pozostałe przychody dydaktyczne: 15%

3)    Przychody z tytułu opłaty rekrutacyjnej: 30%

II Działalność naukowa i współpraca z otoczeniem

1)    Działalność statutowa wydziałów: 30%

2)    Projekty finansowane przez NCN:

a) projekty badawcze: 35%

b) projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające

karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora: 35%

c) projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające

karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora: 25%

3)    Projekty finansowane przez NCBiR

a) projekty celowe: 35%

b) projekty rozwojowe: 35%

4)    Projekty badawcze dla młodych naukowców: 25%

5)    Międzynarodowe projekty badawcze współfinansowane

i niewspółfinansowane: 25%

6)    Projekty badawcze finansowane z ramach 7PR: do 60%

7)    Konferencje, sympozja i inna działalność wspomagająca badania: min 9%

8)    Umowy z podmiotami gospodarczymi: min 10%

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.06.2011
Data publikacji:
22.06.2011 08:41
Data aktualizacji:
08.08.2014 11:53
Liczba wyświetleń:
2968
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw698zal.doc41.5 KB