Nr 718 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja budynku Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa przy ul. Prawocheńskiego 1 poprzez docieplenie stropu na najwyższej kondygnacji budynku”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 718

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 czerwca 2011 roku

 

w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja budynku Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa przy ul. Prawocheńskiego 1 poprzez docieplenie stropu na najwyższej kondygnacji budynku”

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.    Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje, przedstawione przez Rektora zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynku Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa przy ul. Prawocheńskiego 1 poprzez docieplenie stropu na najwyższej kondygnacji budynku” do realizacji w 2011 roku.

2.    Szacowany koszt zadania wynosi 32 tys. zł.

 

§ 2

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą ze środków własnych uczelni.

 

§ 3

Realizację Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni i Zastępcy Kanclerza do spraw Inwestycji.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.06.2011
Data publikacji:
27.06.2011 05:44
Data aktualizacji:
08.08.2014 11:15
Liczba wyświetleń:
3633
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw718.doc31 KB