Nr 730 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do przygotowania i realizacji projektu dotyczącego wdrożenia modelu zarządzania uczelnią w ramach działania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2011-2013

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 730

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 czerwca 2011 roku

 

w sprawie przystąpienia do przygotowania i realizacji projektu dotyczącego wdrożenia modelu zarządzania uczelnią w ramach działania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2011-2013

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.    Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie akceptuje przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do przygotowania i realizacji projektu dotyczącego wdrożenia modelu zarządzania uczelnią w ramach działania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2011-2013.

2.    Szacowany koszt zadania wynosi 6 000 000 zł.

 

§ 2

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

§ 3

Realizację Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Kształcenia

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.06.2011
Data publikacji:
27.06.2011 06:37
Data aktualizacji:
08.08.2014 10:53
Liczba wyświetleń:
3123
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw730.doc31.5 KB