Nr 696 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na rok 2011

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  696

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie

z dnia 17 czerwca 2011 roku

 

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na rok 2011

 

Na podstawie art. 62 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy Wydziału Nauk Medycznych na rok 2011 uwzględniający (w tys. zł):

1.      Przychody działalności operacyjnej                                           18 430,1

Koszty działalności operacyjnej                                                17 937,6

Zysk netto                                                                              492,5

2.      Zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów             1 126,8

Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów             979,8

Stan funduszu na koniec roku 2011                                             300,0

 

§ 2

Plan rzeczowo-finansowy, Plan zadań inwestycyjnych, Plan zadań remontowych stanowią załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.06.2011
Data publikacji:
07.07.2011 07:41
Data aktualizacji:
08.08.2014 11:18
Liczba wyświetleń:
3212
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwa696planrzecz-fin2011.doc27.5 KB