Nr 695 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2011

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 695

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie

z dnia 17 czerwca 2011 roku

 

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2011

 

Na podstawie art. 62 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2011 (z wyłączeniem Wydziału Nauk Medycznych) uwzględniający (w tys. zł):

1.      Przychody działalności operacyjnej                                                    334 636,5

Koszty działalności operacyjnej                                                     327 600,0

Zysk netto                                                                                 4 436,5

2.      Zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                     45 207,1

Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                52 178,7

Stan funduszu na koniec roku 2011                                                 5 200,4

 

§ 2

Plan rzeczowo-finansowy, Plan zadań inwestycyjnych, Plan zadań remontowych stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.06.2011
Data publikacji:
07.07.2011 07:45
Data aktualizacji:
08.08.2014 11:55
Liczba wyświetleń:
3229
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw695planrzecz-fin2011.doc26.5 KB