Nr 732 z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej od ul. Słonecznej do budynku Regionalnego Centrum Informatycznego”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr 732

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie

z dnia 11 lipca 2011 roku

 

w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej od ul. Słonecznej do budynku Regionalnego Centrum Informatycznego”

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.      Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje, przedstawione przez Rektora zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej od ul. Słonecznej do budynku Regionalnego Centrum Informatycznego” do realizacji w 2011 roku.

2.      Szacowany koszt zadania wynosi 400 tys. zł.

 

§ 2

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą ze środków własnych uczelni.

 

§ 3

Realizację Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni i Zastępcy Kanclerza do spraw Inwestycji.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.07.2011
Data publikacji:
18.07.2011 07:19
Data aktualizacji:
08.08.2014 10:51
Liczba wyświetleń:
3026
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw732zadinwestycyjnedrogadojazdowa do RCI.doc25 KB