Nr 733 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 732 z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej od ul. Słonecznej do budynku Regionalnego Centrum Informatycznego”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr 733

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie

z dnia 31 sierpnia 2011 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 732 Senatu z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej od ul. Słonecznej do budynku Regionalnego Centrum Informatycznego”

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 732 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej od ul. Słonecznej do budynku Regionalnego Centrum Informatycznego” w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Szacowany koszt zadania wynosi 635 tys. zł.”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.08.2011
Data publikacji:
16.09.2011 08:09
Data aktualizacji:
08.08.2014 10:51
Liczba wyświetleń:
3134
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw733drogadoRCI.doc24 KB