Wersje strony Nr 735 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Urszuli CZARNIK

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.