Nr 762 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Akademia animacji komputerowej i efektów specjalnych”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 762

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 września 2011 roku

 

w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Akademia animacji komputerowej i efektów specjalnych”

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje: 

 

§ 1

  1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje, przedstawione przez Rektora zadanie inwestycyjne pod nazwą „Akademia animacji komputerowej i efektów specjalnych” do realizacji w roku 2012.
  2. Szacowany koszt zadania wynosi 557 000,00 zł., w tym udział własny uczelni 83.774,25 zł.

 

§ 2

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą z „Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013” oraz udziału własnego uczelni.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.09.2011
Data publikacji:
29.09.2011 09:59
Data aktualizacji:
08.08.2014 09:41
Liczba wyświetleń:
2939
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw762adinwestyAkadanimacjikomputer.doc27 KB