Nr 769 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 769

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 września 2011 roku

 

w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 oraz § 41 ust. 1, 2 i 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

  1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na połączenie Akademickiego Centrum Kultury oraz Akademickiego Centrum Mediów i Promocji i utworzenie jednostki ogólnouczelnianej pod nazwą Akademickie Centrum Kultury i Promocji, zwanego w skrócie ACKiP.
  2. Organizację i zasady działania Akademickiego Centrum Kultury i Promocji określi Rektor w Regulaminie.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

          

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.09.2011
Data publikacji:
29.09.2011 10:20
Data aktualizacji:
07.08.2014 13:20
Liczba wyświetleń:
3358
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw769zmorgpolACK i ACMiP.doc29 KB