Nr 760 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup ciągnika gąsienicowego z agregatem uprawowym na potrzeby Stacji Badawczo-Doświadczalnej w Łężanach”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 760

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 września 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup ciągnika gąsienicowego z agregatem uprawowym na potrzeby Stacji Badawczo-Doświadczalnej w Łężanach”

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 3b Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

§ 1

  1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na realizację, przedstawionego przez Rektora zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup ciągnika gąsienicowego z agregatem uprawowym na potrzeby Stacji Badawczo-Doświadczalnej w Łężanach” do realizacji w 2011 roku.
  2. Szacowany koszt zadania wynosi 1.100.000,00 zł.

 

§ 2

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą ze środków własnych uczelni (środki uzyskane ze sprzedaży zbóż i rzepaku z tegorocznych zbiorów).

 

§ 3

Realizację Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni i Zastępcy Kanclerza do spraw Inwestycji.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

          

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.09.2011
Data publikacji:
29.09.2011 11:37
Data aktualizacji:
08.08.2014 09:42
Liczba wyświetleń:
2789
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw760zadinwestzakup ciagnika.doc25.5 KB