Nr 758 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja i remont budynku przychodni Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej UWM ....

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 758

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 września 2011 roku

 

w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja i remont budynku przychodni Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej UWM w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej”

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

  1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje, przedstawione przez Rektora zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja i remont budynku przychodni Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej UWM w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej” do realizacji w latach 2011/2012.
  2. Szacowany koszt zadania wynosi 300 tys. zł.

 

§ 2

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą ze środków własnych uczelni.

 

§ 3

Realizację Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni i Zastępcy Kanclerza do spraw Inwestycji.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.09.2011
Data publikacji:
29.09.2011 12:17
Data aktualizacji:
08.08.2014 09:45
Liczba wyświetleń:
3125
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw758remontSzpitadokumentprojekt.doc25.5 KB