Nr 757 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu remontów na rok 2011 w zakresie wprowadzenia nowego zadania pod nazwą „Remont budynku nr 5 Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią...

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 757

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 września 2011 roku

 

w sprawie     wprowadzenia zmian do planu remontów na rok 2011 w zakresie wprowadzenia nowego zadania pod nazwą „Remont budynku nr 5 Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej UWM dla Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej”

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

  1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje, przedstawione przez Rektora wprowadzenie zmian do planu remontów na rok 2011 w zakresie wprowadzenia nowego zadania pod nazwą „Remont budynku nr 5 Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej UWM dla Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej ” do realizacji w 2011 roku.
  2. Szacowany koszt zadania wynosi 200 tys. zł.

 

§ 2

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą ze środków własnych uczelni.

 

§ 3

Realizację Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni i Zastępcy Kanclerza do spraw Inwestycji.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuor Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.09.2011
Data publikacji:
03.10.2011 08:28
Data aktualizacji:
08.08.2014 09:58
Liczba wyświetleń:
3240
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw757remontOddzRehabilit.doc27 KB