Nr 763 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę praw własności nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym nr 65 m. Olsztyn

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  763

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 września 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę praw własności nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym nr 65 m. Olsztyn

 

§ 1

  1. Na podstawie § 14 ust.2 pkt.3a Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na dokonanie zamiany pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Gminą Olsztyn prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie przy ul. Niepodległości oznaczonej w ewidencji jako działka nr 22/1 o powierzchni 657 m2, obręb 65 m. Olsztyn, na prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Olsztynie przy ul. Niepodległości, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 48/15 o powierzchni 657 m2, obręb 65 m. Olsztyn.
  2. Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2

Wartość nieruchomości będących przedmiotem zamiany określona została przez rzeczoznawcę majątkowego na tym samym poziomie tj. na kwotę 332 442 zł., zatem dokonanie zamiany nastąpi bez stosowania dopłat pomiędzy stronami.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury zamiany, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuor Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.09.2011
Data publikacji:
03.10.2011 09:10
Data aktualizacji:
08.08.2014 09:40
Liczba wyświetleń:
3763
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchwala 763.doc24.5 KB
ZalUchw763WyrysmapyNiepodległości.doc627 KB