Nr 776 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie napraw remontowych pokryć dachowych w stołówce akademickiej i domach studenckich: DS-1, DS-2, DS-3, DS-4, DS-6, DS-7, DS-9, DS-10, DS-11”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 776

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 października 2011 roku

 

w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie napraw remontowych pokryć dachowych w stołówce akademickiej i domach studenckich: DS-1, DS-2, DS-3, DS-4, DS-6, DS-7, DS-9, DS-10, DS-11”

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje, przedstawione przez Rektora zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie napraw remontowych pokryć dachowych w stołówce akademickiej i domach studenckich: DS-1, DS-2, DS-3, DS-4, DS-6, DS-7, DS-9, DS-10, DS-11” do realizacji w 2011 roku.

Szacowany koszt zadania wynosi 610 tys. zł.

 

§ 2

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów.

 

§ 3

Realizację Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni i Zastępcy Kanclerza do spraw Inwestycji.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.10.2011
Data publikacji:
24.10.2011 11:22
Data aktualizacji:
07.08.2014 12:59
Liczba wyświetleń:
3125
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw776remontdach.doc25 KB