Nr 777 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej remontu DS 7 polegającej na dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów p.poż.”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 777

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 października 2011 roku

 

w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej remontu DS 7 polegającej na dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów p.poż.”

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje, przedstawione przez Rektora zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej remontu DS 7 polegającej na dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów p. poż.” do realizacji w 2011 roku.

Szacowany koszt zadania wynosi  85 tys. zł.

 

§ 2

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą ze środków własnych uczelni.

 

§ 3

Realizację Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni i Zastępcy Kanclerza do spraw Inwestycji.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.10.2011
Data publikacji:
25.10.2011 05:23
Data aktualizacji:
07.08.2014 12:58
Liczba wyświetleń:
3261
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw777DS7.doc26 KB