Nr 778 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa hangaru Przystani Kortowskiej przy ul. Heweliusza 28 na potrzeby Sekcji Żeglarskiej Klubu Sportowego AZS UWM”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 778

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 października 2011 roku

 

w sprawie  zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa hangaru  Przystani Kortowskiej przy ul. Heweliusza 28 na potrzeby Sekcji Żeglarskiej Klubu Sportowego AZS UWM

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

  1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje, przedstawione przez Rektora zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa hangaru Przystani Kortowskiej przy ul. Heweliusza 28 na potrzeby Sekcji Żeglarskiej Klubu Sportowego AZS UWM” do realizacji w 2012 roku.
  2. Szacowany koszt zadania wynosi  108 tys. zł.

 

§ 2

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą ze środków własnych uczelni.

 

§ 3

Realizację Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni i Zastępcy Kanclerza do spraw Inwestycji.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.10.2011
Data publikacji:
25.10.2011 06:24
Data aktualizacji:
07.08.2014 12:57
Liczba wyświetleń:
3126
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw778PrzyKortowska.doc26.5 KB