Nr 779 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Uczelnią”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 779

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 października 2011 roku

 

w sprawie  zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Uczelnią”

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

  1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje, przedstawione przez Rektora zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Uczelnią” do realizacji w latach 2011-2013.
  2. Szacowany koszt realizacji zadania w roku 2011 wynosi 500 tys. zł.

 

§ 2

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, pochodzić będą ze środków własnych uczelni.

 

§ 3

Realizację Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni i Zastępcy Kanclerza do spraw Inwestycji.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.10.2011
Data publikacji:
25.10.2011 06:27
Data aktualizacji:
07.08.2014 12:56
Liczba wyświetleń:
3860
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw779systeminformatyczny.doc25 KB