Nr 785 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 UCHWAŁA Nr 785

 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 z dnia 25 listopada 2011 roku

  

w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyjmuje Statut Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

 

§ 2

Traci moc Statut Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyjęty uchwałą Nr 83 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 czerwca 2006 roku w brzmieniu określonym uchwałą nr 438 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2011 roku.
 

Przewodniczący Senatu

Rektor 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

STATUT - wersja PDF

 

Treść Statutu w formacie PDF Cz. I

Treść Statutu w formacie PDF Cz. II

Treść Statutu w formacie PDF Cz. III

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.11.2011
Data publikacji:
05.12.2011 09:28
Data aktualizacji:
07.08.2014 11:22
Liczba wyświetleń:
25784
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
godło40.5 KB
logo100 KB
medal2.45 MB
sztandar1_2.6.49 MB
sztandar2_26.48 MB
Statut paragrafy 1-57 - cz. I10.2 MB
Statut paragrafy 58 do załącznika 5 - cz. II8.42 MB
Statut od 5 załącznika do 7 załącznika - cz. III4.13 MB
STATUT25list201120120209.pdf2.29 MB