Nr 789 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie likwidacji Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Szczytnie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

U C H W A Ł A   Nr  789

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 listopada 2011 roku

 

w sprawie likwidacji Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Szczytnie

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1, pkt. 3 i 6 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 438 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), uchwala się co następuje:

 

§ 1

Likwiduje się zamiejscową jednostkę organizacyjną o nazwie „Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie”.

 

§ 2

1.      Od 2012 roku Uniwersytet nie prowadzi naboru kandydatów do Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Szczytnie.

2.      Studenci realizujący naukę w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Szczytnie, od 1 października 2012 roku kontynuują studia zgodnie z rozpoczętym cyklem kształcenia według planu studiów i programu kształcenia realizowanego kierunku i specjalności, w siedzibie Uniwersytetu - Olsztynie.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 niniejszej uchwały.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.11.2011
Data publikacji:
05.12.2011 10:16
Data aktualizacji:
07.08.2014 11:09
Liczba wyświetleń:
3216
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw789zamSZCZYTNO.doc48 KB