Wersje strony Nr 793 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Pawła BRZUZANA

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.