Wersje strony Nr 796 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia stanowiska wykładowcy w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu i zatrudnienia na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony mgr Krystyny PIECZULIS

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.