Nr 798 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Wydziału Nauk Medycznych na rok 2011

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr 798

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 listopada 2011 roku

 

w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Wydziału Nauk Medycznych na rok 2011

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 12 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat zatwierdza następujące zmiany w planie rzeczowo-finansowym na rok 2011 uwzględniające (w tys. zł):

Przychody działalności operacyjnej                                                21 995,2

Koszty działalności operacyjnej                                                     21 950,5

Zysk netto                                                                                     47,7

Zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                    1 166,8

Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                     979,8

Stan funduszu na koniec roku 2011                                                   340,0

 

§ 2

Plan rzeczowo-finansowy po zmianach stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.11.2011
Data publikacji:
05.12.2011 11:10
Data aktualizacji:
07.08.2014 10:39
Liczba wyświetleń:
2922
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw798planurzecz-finWNM.doc24.5 KB